CBD JA EU
  • 0

Euroopa Parlament hääletas, et tõsta THC piirmäär tööstuslikule kanepile 0,2% -lt 0,3% -le ja lubada kanepi ja kanepist saadud toodete suhtes Euroopa Liidu turustusnormid.
Hääletused tulid eelmisel nädalal kolme muudatusena Euroopa Liidu massiivsesse põllumajandustoetuste programmi.

Z7 CBDITALY STORE 2020

Euroopa Parlamendil ei ole põllumajanduspoliitika ülevaatamise osas lõplikku sõna, kuid Euroopa kanepiaktivistid kiitsid ülekaalukaid hääli, et viia Euroopa kanepi THC piirmäärad vastavusse Ameerikas kasutatavatega.
“THC taseme tõus võimaldaks uutel sortidel turule siseneda ja neid aretada, mille tulemuseks oleks põllukultuuride parem kohanemine ELi erinevate territooriumide kliimatingimustega,” nii öeldi Euroopa Tööstuskanepi Assotsiatsiooni esmaspäevases avalduses.
Hääletus tehti Euroopa Parlamendi seisukoha kehtestamiseks kavandatava ühise põllumajanduspoliitika reformi suhtes, mis määrab kindlaks, kuidas Euroopa Liidu põllumajandustoetused pärast 2020. aastat rakendatakse. Kanepi Tööstust mõjutavad muudatused hõlmasid järgmist:
*Muudatused 8 ja 93, mis suurendaksid põllu kanepitaimede THC piirmäära praeguse 0,2% taseme pealt 0,3% -ni.
*Muudatus 234, millega lisataks kanep ELi turustunormidega hõlmatud sektoritesse, võimaldades võimalusel kehtestada toodete liigitamise kriteeriumid, nende välimuse, konsistentsi, toote omadused ja piirangud teatud ainete ja tavade kasutamisele.
Volitused õigusaktide vastuvõtmiseks ja muutmiseks ning ELi eelarve üle otsustamiseks jagunevad Euroopa Parlamendil, Euroopa Liidu Nõukogul ja Euroopa Komisjonil. Euroopa Parlamendi liikmed valivad ELi riikide valijad otse.

CBD kanepi müük Eestis on legaalne. CBDITALY e-poe tooted nagu CBD e-vedelik, kanepiõied ja teised tooted sisaldavad alla 0.2% THC-d.

Add Comment

et
Open chat
Scan the code
Tsau, oleme CBDITALY :) , kõigile uutele klientidele esimese tellimusega üle 50€ kaasa TASUTA UUS X OG KUSH 2g
Kirjuta kui soovid!