Условия соглашения и возврат

 1. Veebipoe https://cbditaly.ee/ omanik on CORONA OÜ, Tallinn, Aia 5b, 10111, Estonia.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

 1. Müügitingimused kehtivad https://cbditaly.ee/ (edaspidi Veebipood) ja klientide (edaspidi Klient) vahel, kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

 2. Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.

 3. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest.

 4. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub Kliendi asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse tellimuse vormistamisel.

 5. Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

 6. Veebipood jätab endale õiguse muuta müügitingimusi ja müügihindu. Need muudatused kajastuvad veebisaidil.

Tellimuse vormistamine

 1. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormsitamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

 2. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

 3. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Klienti esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Hinnad

 1. Veebipood jätab endale õiguse hindu korrigeerida. Kui Klient esitas oma tellimuse enne hinnamuutuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib kauba hind, mis kajastus arve esitamise hetkel. Kliendil ei ole õigust nõuda erinevuse hüvitamist.

Kohaletoimetamine

 1. Kauba saatmiskulud kannab Klient ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.

 2. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul Kliendi määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine 14 kalendripäeva jooksul.

Vastutus ja vääramatud jõud

 1. Veebipood ei vastuta ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

Taganemisõigus

 1. https://cbditaly.ee/ veebipoest ostetud kaubale kehtivad Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud garantii ja tagastamise kord. Ostetud kaubale kehtib alates kauba kättesaamisest 14 päevane kauba tagastamisõigus, vastavalt Võlaõigusseaduse § 56-le.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

 1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis. Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

 2. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omaduses ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

 3. Kauba tagastamisoovist peab klient teada andma 14 päeva jooksul pärast kauba kätte saamist vabas vormis avalduse kirjutamisel e-posti aadressile sales@cbditaly.ee Avalduses peab olema välja toodud kliendi nimi, toote nimi ning tellimuse number.

 4. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest.

 5. Klient peab kauba tagastama avalduse esitamise järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

 6. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

 7. Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

 8. Tagastamisele ei kuulu kiiresti riknevad tooted ning tooted, mille kasutamistähtaeg on möödunud.

 9. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Clientilt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

 10. Muud tingimused

 11. Veebipood ei vastuta puuduste ees, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Clientile.

 12. Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood Clientile kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

 13. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavad vormis 15 päeva jooksul.

 14. Otseturundus ja isikuandmete töötlemine

 15. Veebipood kasutab Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maiili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Kliendile saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõttele selleks, et kohale toimetada kaupa.

 16. Veebipood saadab Kliendile uudiskirju ning pakkumisi Kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui Kleint on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

 17. Ostjal on igal ajal võimaluk loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine

 1. Kui Klientil on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile: sales@cbditaly.ee

 2. Käesolevatest tingimustest tulenevad vaidlused ja erimeelsused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kui lepingupooltest tulenevaid vaidlusi ja erimeelsusi ei saa pooled läbirääkimiste teel lahendada, on mõlemal poolel õigus pöörduda Tarbijakaitseameti või kohtu poole, et kaitsta oma õigusi.

PRIVAATSUSPOLIITI

Euroopa määrus 2016/679, mis käsitleb isikute kaitset seoses isikuandmete töötlemisega ning selliste andmete vaba liikumisega (edaspidi “GDPR”), tagab isikute ja teiste subjektide kaitse isikuandmete töötlemise osas.

TEAVE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA

Andmete töötleja CBDITALY.EE – CORONA OÜ, Tallinn, Aia 5b, 10111, Eesti.

Omaniku e-posti aadress: sales@cbditaly.ee

ISIKUANDMETE ALLIKAS:

CBDITALY.EE-l on ainuomanikuna olemasolevad isikuandmed kogutud otse huvitatud isiku poolt selle vormi/vormi täitmise ajal.

ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS:

Teie andmete töötlemine, mis on kogutud ja salvestatud seoses selle vormi täitmisega, toimub teie nõusoleku alusel ja järgmistel eesmärkidel: vastamine vormi kaudu saadetud teabepäringutele, abi ja toe pakkumine, uudiskirja tellimuse kaudu edasiarendamine, koolituste, teabe ja ärikommunikatsioonide saatmine, äriliste partnerlussuhete haldamine.

ANDMETE SAAMISE VASTUVÕTJAD:

Eespool nimetatud töötlemise eesmärkidega piiratud ulatuses ei avaldata teie andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on selgesõnaliselt nõutud.

SÄILITAMISE PERIOOD:

Kogutud andmeid säilitatakse ajavahemikus, mis ei ületa nende töötlemise eesmärkide saavutamist (“säilitamise piiramise põhimõte”, art. 5, GDPR) või seadusega kehtestatud tähtaegadel. Andmete vananemise kontrolli eesmärgil säilitatakse neid perioodiliselt.

HUVITATUD POOLE ÕIGUSED:

Huvitatud poolel on alati õigus nõuda andmete töötlejalt juurdepääsu oma andmetele, nende parandamist või kustutamist, töötlemise piiramist või sellele vastu seismist, andmete ülekandmist, nõusoleku tagasivõtmist töötlemiseks. Neid ja muid õigusi, mis on ette nähtud GDPR poolt, saab huvitatud pool esitada lihtsa teate kaudu andmete töötlejale. Huvitatud pool võib samuti esitada kaebuse järelevalveasutusele.

ANDMETE ESITAMISE KOHUSTUSLIK VÕI VABATAHTLIK TEAVE:

Teavitame teid, et mõnede väljade puhul on andmete esitamine vabatahtlik ja teiste (märgitud tärniga) puhul kohustuslik ning kohustuslike andmete esitamata jätmine TÄHENDAB vormi mitteedastamist.

NÕUSOLEKU KOHUSTUSLIK TEAVE

Andmete töötlemiseks erilise märkeruudu abil nõusoleku andmine on vabatahtlik, kuid vajalik vormi edastamiseks.

ANDMETE TÖÖTLEMISE MEETODID:

Teie poolt esitatud isikuandmeid töödeldakse vastavalt eespool nimetatud õigusaktidele ja konfidentsiaalsuskohustustele, mis inspireerivad andmete töötleja tegevust. Andmeid töödeldakse nii IT-vahendite kui ka paberi ja muu sobiva meediumi abil, järgides GDPR poolt ette nähtud piisavaid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid.

ru_RU
Open chat
Tsau, oleme CBDITALY :) , kõigile uutele klientidele esimese tellimusega üle 50€ kaasa TASUTA UUS THCP AK47 PRE-ROLLED.
Kirjuta kui soovid!